❤بیا تو خجالت نکش❤

ـ اگر حرف مُفت را مي خريدند ، خيلي ها ميلياردر بودند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲_ آدم « بي باک » از سوخت هسته اي استفاده مي کند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳ـ امروز همان راه حل هاي ديروز است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۴ـ سکوت به جرم پوزخند به عدالت محاکمه شد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۵_ فقط آدم هاي پُر حرف , سکوت ذخيره مي کنند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۶ـ آنقدر در خودم فرو رفتم که سر از قوزک پايم در آوردم.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۷_ کبوتر آزادي از آسمان هفتم تقاضاي پناهندگي کرد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۸ـ بعضي ها روي شاخه نشسته و بعضي ها مشغول خوشه بندي.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۹_ رشته سخن را بدست گرفت و کلاهي نو براي مردم بافت.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۰ _ اگر ساقي چشمان تو باشد , يک استکان چاي هم مستم مي کند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۱ _ بيشتر اوقات افکارم را با سکوت , سانسور مي کنم.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۲ـ آجر فشاري هيچ نسبتي با گروه فشار ندارد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۳ـ اوج پرواز روزنامه نگارها خطوط قرمز است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۴ـ براي روشن كردن منظورش ، همه چيز را به آتش كشيد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۵ـ وضعش «توپ» بود ولي با يک «شوت» از ميدان خارج شد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۶ـ دست هايم تصميم گرفتند که مرا نه دست به سينه کنند و نه دست به کمر.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۷ _ نقاش فقير «درد» مي کشيد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۸ـ خر نادان ، دوست خوب خر سوار است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۱۹ـ در نبودنت ، خاطراتت خود نمايي مي کند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۰_ مخالفان آزادي افق را با لکه هاي سياه کدر کردند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۱ـ عشق زني بود که سيگار نمي کشيد و من ترکش کردم.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۲_ عاشق با تلسکوپ و حسود با ميکروسکوپ به دنيا نگاه مي کند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۳_ بي توجهي شهرداري به دست اندازها يعني دست انداختن مردم.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۴_ در روزهاي باراني اعداد در زير راديکال پنهان مي شوند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۵_ قشنگ ترين و زيباترين ساعت دنيا، ساعتي بود که ديدمت.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۶_ وقتي گفتم حرف دلت را بزن، گفت گرسنه ام.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۷_ با هجوم کلمات نفس قلم به شماره افتاد.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۸_ خيلي ها تنها پشت گرمي‌شان آفتاب داغ است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۲۹_ بازداشتگاه عکس ها آلبوم است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۰_ بي دست و پاترين موجود مار است ولي همه از آن مي ترسند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۱_ شيرين ترين ماه , ماه عسل است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۲_ خيلي از موش ها حتي به گربه ها هم محل سگ نمي گذارند.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۳_ خُر و پُف , همان پُر حرفي کردن در خواب است.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۴_ براي گوش هاي سنگينش , نياز به يک باربر داشت.

♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤

۳۵_ کرم شب تاب , چراغ قوه حيوانات است.

 

+نوشته شده در سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت10:43توسط پرواا | |